Oorzaken

Het grootste deel van de mensen maakt in hun leven een of meer traumatische gebeurtenissen door. De manier waarop iemand reageert op een schokkende gebeurtenis verschilt per persoon. Een traumatische gebeurtenis schokt je en zet je leven op zijn kop. Niet iedereen die zoiets meemaakt krijgt een PTSS. Gemiddeld 5-10% van de mensen ontwikkelt een PTSS, hoewel de percentages bij complex trauma (herhaaldelijk fysiek en/of seksueel misbruik) hoger zijn.

Waarom de één wel een PTSS ontwikkelt en de ander niet is niet bekend. Wel is duidelijk dat een aantal factoren een rol speelt. 

De aard en duur

Mensen ervaren de ene gebeurtenis heftiger dan de andere. Gebeurtenissen waarbij maar één slachtoffer was betrokken, blijken moeilijker te verwerken dan gebeurtenissen met meerdere slachtoffers. Dat geldt ook voor gebeurtenissen die herhaaldelijk optreden of zich uitstrekken over een langere tijd, zoals oorlog en seksuele misdrijven. Die leiden tot meer klachten dan bijvoorbeeld natuurrampen. 

Steun

Steun en begrip uit de omgeving helpen bij de verwerking. Het gevoel dat je je verhaal kunt doen, en dat je verhaal wordt erkend, is belangrijk. Een goede opvang vermindert de kans op het ontstaan van een PTSS. 

Aanleg en jeugd 

Hoe mensen met stress omgaan is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Daarnaast zijn je jeugd en opvoeding belangrijk. Als je in een stabiele, liefdevolle omgeving bent opgegroeid heb je waarschijnlijk meer ‘draagkracht’ en minder kans op een PTSS na een traumatische gebeurtenis. Andersom kunnen nare ervaringen op jeugdige leeftijd ervoor zorgen dat het stress-systeem verkeerd is afgesteld. Dit vergroot de kans op het ontwikkelen van een PTSS.